Chào mừng đén với website của chúng tôi
  • đầu_banner_01

Lịch sử

2003

2003 đến 2016, Sofielec làm việc trong nhà máy lớn sản xuất và xuất khẩu cầu dao, dẫn đến các sản phẩm trong công nghiệp.

2017

Sofia đã thành lập Sofielec, với tư cách là một thương hiệu mới đề xuất các bộ ngắt mạch có thiết kế hàng đầu.

2018

Tập trung vào ngành công nghiệp ngắt mạch.

2019

Đã hoàn thành 5 sê-ri hoạt động cùng nhau: bộ ngắt mạch, công tắc tơ, rơle, spd, hẹn giờ, cầu chì.tất cả các sản phẩm có thiết kế hàng đầu, hiệu suất đáng tin cậy, với bài kiểm tra chính quyền của IEC CB, SEMKO, CE.

2020

Được giới thiệu trong các thiết bị tự động của bộ ngắt mạch, lắp ráp công tắc tơ, dây chuyền thử nghiệm.

2021

Tiếp tục tăng trưởng.dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp và kinh nghiệm làm việc hàng chục năm, với hoạt động ổn định, giao tiếp nhanh chóng với dịch vụ xuất sắc.

2022

Và tiếp theo: chúng tôi mong muốn tăng trưởng và phát triển tốt hơn.